Ero ennakoimattomuuden ja tautologian välillä

Kun sitä käytetään substantiivit , ennakoimattomuus tarkoittaa ehdollisuuden, sattumanvaraisuuden laatua, kun taas tautologia tarkoittaa sanojen tarpeetonta käyttöä, pleonasmaa, tarpeetonta ja tylsiä toistoa.


tarkista jäljempänä olevat muut määritelmät Varaus ja Tautologia 1. Varaus olla substantiivi (lukematon):  Ehdollisen, sattumalta tapahtuvan laadun laatu; arvaamattomuus.

 2. Varaus olla substantiivi (laskettava):  Mahdollisuus; jotain, mitä voi tapahtua tai ei. Odottamattomat kulut, erityisesti rahoituksessa, satunnainen.

 3. Varaus olla substantiivi (laskettava):

  Rahamäärä, jonka sopimuksen osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle (yleensä suurprojektin toimittaja asiakkaalle), jos hän ei täytä sopimusta eritelmän mukaisesti. 4. Varaus olla substantiivi (logiikka, laskettavissa):

  Lausunto, joka ei ole tautologia eikä ristiriita.

 1. Tautologia olla substantiivi (lukematon):

  Sanojen turha käyttö, pleonasma, tarpeeton ja ikävä toisto.

  Esimerkkejä:

  '' Tautologia on sanoa: 'Suunnittelu eteenpäin'. '

 2. Tautologia olla substantiivi (laskettava):

  Lauseke, joka sisältää tautologiaa.

  Esimerkkejä:

  'Ilmaisu' raze to ground 'on tautologia, koska sana' [raze]] 'sisältää käsitteen' ground '.'

 3. Tautologia olla substantiivi (laskettavissa, logiikka):

  Lauselogiikassa: lausunto, joka on totta kaikille sen propositio-muuttujien totuusarvoille. Ensimmäisen asteen logiikassa: lausunto, joka pätee Boolen atomien kaikkiin totuusarvoihin.

Vertaa sanoja:

Etsi ero

Vertaa synonyymeihin ja niihin liittyviin sanoihin:

 • varautuminen vs mahdollisuus
 • ennakoimattomuus vs. väistämättömyys
 • ennakoimattomuus vs. mahdottomuus
 • ehdollisuus vs. ristiriita
 • ehdollisuus vs. tautologia
 • oksimoroni vs tautologia
 • ristiriita vs. tautologia
 • ehdollisuus vs. tautologia
 • ristiriita vs. tautologia

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Ero kopioinnin ja valokopioinnin välillä

Kopiointi on kopioinnin tulos, kun taas valokopio on kopiokoneella tehty kopio.

Ero kuvitteellisen ja todellisen välillä

Fiktiivinen keksitaan, kun taas todellinen on totta, aitoa, ei pelkästään nimellistä tai ilmeistä.

Ero lähetyksen ja lähetyksen välillä

Alistaminen on toimitusta tai antautumista, kun taas toimittaminen on toimitusta.

Ero polttamisen ja kuluttamisen välillä

Palamisen on tarkoitus kuluttaa tulta, kun taas kulutus on kulunut loppuun.

Ero Poisen ja Sangfroidin välillä

Poise on paino, kun taas sangfroidi on rauhallisuus, omistaminen tai häiriintymättömyys varsinkin vaarallisessa tilanteessa.

Ero korostamisen ja korostamisen välillä

Korostamisen poistaminen on poistaa tai vähentää painotusta jostakin, kun taas korostaminen on stressiä, painotusta tai ylimääräistä painoa johonkin.

Kilpailun ja kilpailun välinen ero

Kilpailun on oltava taistelussa tai kilpailussa toisen kanssa samasta asiasta, asemasta tai palkinnosta, kun taas kilpailun on käytävä kilpailussa.

Täydellisen ja täydellisen välinen ero

Täydellinen on valmis, kun taas täysi on äärimmäinen mitta tai laajuus.

Ero lapsellisen ja kehittymättömän välillä

Lapsellinen on lapsesta tai sopiva lapselle, kun taas kehittymätön ei ole täysin muodostunut tai kehittynyt, kypsymätön, ei kypsä.

Ero suurimmaksi osaksi ja pääasiassa

Suurimmaksi osaksi se on laajalle levinnyttä tai laajasti, kun taas enimmäkseen tai pääasiassa.

Salaisen ja salakavalan ero

Salainen on taipumusta salassapitoon, kun taas salakavalaisuus on taitavasti ovela.

Speakon ja Typon välinen ero

Speako on virhe puhuessasi, esimerkiksi väärän sanan sanominen vahingossa, kun taas kirjoitusvirhe on kirjoitusvirhe.

Ero Faintin ja Swoonin välillä

Heikko on pyörtyminen, pyörtyminen, kun taas pyörtyminen on heikko.

Ero puhelun ja nimen välillä

Puhelu on puhelinkeskustelu, kun taas nimi on mikä tahansa substantiivisana tai lause, joka osoittaa tietyn henkilön, paikan, luokan tai asian.

Ero rienauksen ja häpäisyjen välillä

Rienaaminen on epäkunnioittamista jotain, jota pidetään pyhänä tai loukkaamattomana, kun taas häpäiseminen on epäkunnioitusta tai epäkohteliaisuutta pyhäksi pidettyä kohtaan.

Ero Silloin ja Siksi

Silloin se on tuolloin, kun taas siksi sitä tai tätä tarkoitusta varten, viitaten aiemmin mainittuun.

Ero vähitellen ja pala

Vähitellen on pieni määrä kerrallaan, kun taas paloittain on pala palalta.

Ero lepoajan ja loman välillä

Tauko on tauko, tauko tai loma, kun taas loma on vapaa joistakin liiketoiminnoista.

Tylsyyden ja Ennuin välinen ero

Ikävystyminen on ikävystymisen tilaa, kun taas ennui on ikävystymisen aiheuttama tarttuva myrsky tai melankolia.

Ero patologisen ja patologisen välillä

Patologinen johtuu taudista, patologiasta tai liittyy siihen, kun taas patologinen liittyy patologiaan.

Alku- ja keskiarvojen ero

Initial on sanan tai nimen ensimmäinen kirjain, kun taas keskimmäinen on keskipiste, keskipiste.

Ero Manner-Manner

Continental on joku mantereelta, kun taas Manner on.

Kuoleman ja elämän ero

Kuolema on elämän ja kaikkien siihen liittyvien prosessien lopettaminen, kun taas elämä on organismien kuolemaa edeltävä tila, jolle on tunnusomaista biologiset prosessit, kuten aineenvaihdunta ja lisääntyminen, ja erottamalla ne elottomista esineistä.

Ero keskuksen ja keskuksen välillä

Keskus on keskuksesta, keskustassa tai siihen liittyvä, kun taas keskusta on keskuksessa.

Ero valtakunnan ja monarkian välillä

Valtakunta on valtakunta, jonka kuninkaana ja / tai kuningattarena on todellinen tai nimellinen suvereeni, kun taas monarkia on hallitus, jossa itsemääräämisoikeus on yksi ainoa, nykyään yleensä perinnöllinen valtionpäämies (joko hahmona tai voimakkaana hallitsijana).